באמצעות סוכן ביטוח גלעד מוספי

משווק מורשה

קו-פנגן,קו-סמוי,קו-פיפי... פספורטכארד תמיד אתכם בכל מקום

No matter what

כיסוי "מקיף קורונה"

כיסוי לתרחישי מגיפה בישראל ובחו״ל בתקרות משתנות של עד 5,000 $

  • כיסוי להפסד הוצאות כרטיס הטיסה בעקבות חיוב בבידוד לפני היציאה לחו"ל
  • כיסוי להפסד הוצאות נסיעה עקב בידוד בחו"ל במהלך תקופת הביטוח
  • כיסוי הוצאות בגין שהות נוספת בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח עקב הדבקות בקורונה
  • השתתפות בהוצאות בגין שינוי כרטיס טיסה לישראל עקב סגר בחו"ל  
  • כיסוי לביטול נסיעה בעקבות מוות, אשפוז או ביקור במיון, לרבות במקרה של אבחנה חיובית בקורונה בשבוע שלפני הנסיעה, וכיסוי לקיצור הנסיעה מסיבות רפואיות

קו-פנגן,קו-סמוי,קו-פיפי... פספורטכארד תמיד אתכם בכל מקום

No matter what

  • לא מוציאים כסף מהכיס- באמצעות תשלום בכרטיס הPassportCard
  • אין השתתפות עצמית בעת שימוש בכרטיס
  • שירותי טלמדיסין- רפואה מרחוק, בלי לצאת מהמלון- באמצעות רופאים ישראליים ומקומיים
נגישות