ביטוח כבודה ומטען אישי

זכוכית מגדלת על האותיות הקטנות

הידעתם שעליכם לבדוק כי הביטוח שרכשתם כולל כיסוי גם לכבודה? כדי לבטח את הכבודה והמטען הנלווה, אתם צריכים לרכוש הרחבה של הביטוח הבסיסי שתכסה גם את הכבודה והמטען האישי שלכם. זאת ועוד, הרחבת הכבודה עדיין לא מבטחת את המחשב הנייד או המכשיר הסלולרי שלכם, לשם כך יש לרכוש הרחבה נוספת.

כיסוי ביטוחי שכולל את כל פרטי הכבודה יעניק לכם נסיעה בראש שקט וידיעה שבמקרה של אבדן או גניבה של פריט שצוין במפורש בפוליסת הביטוח – יש מי שיפצה אתכם. הרחבת ביטוח הכבודה והמטען האישי תקפה רק אם המבוטח רכש את ההרחבה, וזו צוינה במפורש בדף פרטי הביטוח.

הגדרת מושגים

כדי להבין את הדברים לאשורם, נפרט כמה מהמושגים שמופיעים בפוליסת הביטוח שלכם:

 • כבודה

מתיחס למטען האישי שנלווה אליכם, כמבוטחים, כשאתם יוצאים מהארץ.

 • דברי ערך

מתיחס לפריטים שלא כלולים בכיסוי ביטוחי אחר והם חלק מהכבודה האישית שלכם. דברי ערך שלא כלולים ברשימה שלהלן לא יהיו כלולים בכיסוי (למשל, מחשב נייד או מצלמה, עליו נדבר בהמשך).

 • תכשיטים, שעון, אבני חן, מתכת יקרה.
 • מוצרי חשמל אלקטרוניים או אופטיים.
 • כלי נגינה.
 • תשמישי קדושה ופולחן.

 

 • פריט / מערכת פריטים

"פריט", הוא מוצר כלשהו; ו"מערכת פריטים" היא מוצר שמורכב מכמה חלקים (למשל, חליפת בגדים על כל חלקיה או נעליים), והם מתיחסים:

 • למוצרים שהתכונות שלהם עונות להגדרה "דברי ערך". 
 • למוצרים שקשורים לפריטי לבוש.

 

 • סכום מירבי

"סכום מירבי" מתייחס לסכום הפיצוי שמצוין בסעיף: גבולות האחריות של הפוליסה.

גובה הפיצוי במקרה של הרחבת הביטוח לכבודה

תקופת ביטוח הכבודה מצוינת בדף פרטי הביטוח והיא נפרשת בין הרגע שבו תצאו מהבית בדרככם לחו"ל (או ברגע שבו תמסרו את הכבודה למוביל) לבין הרגע שבו תחזרו ארצה.

הפיצוי שתקבלו במקרה של גניבה או אובדן בתקופת הביטוח, מחושב לפי כמה גורמים:

 • פיצוי עד לסכום המרבי.
 • סכום ההשתתפות העצמית, כפי שמצוין בגבולות האחריות.

 

אילו מסמכים תצטרכו להציג לחברת הביטוח?

במקרה של גניבה או אבדן – צריך להגיש לחברת הביטוח דוח משטרתי מהמשטרה המקומית שבה התרחשה הגניבה; או לחילופין אישור מהמוביל (האווירי או אחר). הדוח אמור לפרט את הכבודה שנגנבה או אבדה ואת נסיבות האירוע.

במקרה של איחור הגעת הכבודה – צריך להציג אסמכתא שמעידה על הרכישה.

לאילו סעיפים בפוליסה, חשוב לשים לב?

לא ישולמו תגמולים בגין תביעות עבור כסף מזומן, משקפיים, תרופות, דברי אומנות, מטען אישי מתכלה כמו בשמים, מוצרי טואלטיקה, מזון או שתייה ועוד, ואף לא בגין גניבה או אובדן שנגרמו בגלל התרשלות שלכם, המבוטחים.

כדי להרחיב את הביטוח גם לגניבה של מחשב נייד, מכשיר סלולרי, טאבלט או מצלמה, יש לרכוש הרחבה נוספת של הביטוח ולוודא שהיא מצוינת במפורש בדף של פרטי הביטוח, כפי שנראה להלן.

הרחבה נוספת למצלמה, מחשב נייד, טאבלט ומכשיר סלולרי

רק לאחר שרכשתם ביטוח הרחבה לכבודה, תוכלו להוסיף ולהרחיב את הביטוח גם למחשב נייד, טאבלט או מכשיר סלולרי. גם כאן יחולו התנאים שחלים על הרחבת ביטוח כבודה. אבל, חישוב הפיצוי עד לסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח יהיה כפוף גם לחישוב הבלאי.

ההרחבה הנוספת כוללת:

ביטוח מחשב נייד, טאבלט או מצלמה: הביטוח לא כולל, בין השאר, אביזרים נלווים (בין אם הם מורכבים על המכשיר או חיצוניים לו); תוכנה; אובדן מידע ונתונים ששמורים על המחשב.

ביטוח מכשיר סלולרי: בעת רכישת הפוליסה יהיה עליכם להצהיר על: סוג המכשיר. הביטוח לא כולל את האביזרים הנלווים (סוללה, אוזניות, נרתיק ועוד). בנוסף, הפיצוי ינכה את הסכום שתקבלו כמבוטחים מחברת המכשיר הסלולרי.

נגישות