ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב

 

חולים במחלות כרוניות וגם חולי לב נכללים בקבוצת מבוטחי נסיעות לחו"ל אשר נדרשים לביטוח נסיעות מותאם. בדרך כלל, חברות הביטוח מבקשות מספר מסמכים לצורך הבנת מצבו הרפואי של הנוסע.
 
ביטוח רפואי סטנדרטי לנסיעות לחו"ל מתאים לאדם שהוא בדרך כלל בריא ועד לגילאי 75. כאשר מדובר בחריגות בריאותיות או באנשים הזקוקים לטיפולים רפואיים שונים במסגרת מצב בריאותם, המצב אחר לגמרי, הסיכונים במסגרת הנסיעה להצטרך לטיפול מיוחד גדלים, וחברות הביטוח מרחיבות את מאגר השירותים הרפואיים שמותאמים על פי אופיו הבריאותי של הנוסע. גם "הרחבה ביטוחית לכיסוי מצב קיים" בפוליסות הסטנדרטיות לא תספק את הנדרש אצל מי שמצבו הרפואי השתנה או אינו יציב.
 

אילו מגבלות יש בפוליסות הסטנדרטיות?

עבור חולים בכלל וחולי לב בפרט, ישנן מגבלות בפוליסה שעלולות להיות בעוכריו של התובע את חברת הביטוח. אלו יכולות להיות מגבלות לקבלת טיפולים כירורגיים שונים וגם מגבלות לגבי החזרים עבור יום אשפוז וכן הלאה. החל משנת 2004 פוליסות נמכרו עם כוונה לברר את עברו הרפואי הקודם של הנוסע בהסתמך על אבחנות עד חצי שנה לפני הנסיעה, ומתנות את מצבו של הנוסע למצב יציב לאורך 3 חודשים לפני הטיסה כדי לבטחו.
 

לבדוק גם את החריגים לפוליסה

גם בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שמותאמת עבור חולי לב, חשוב לבדוק מה הם החריגים בפוליסה. חריגים כלליים כמו חוסר כיסוי בפגיעה עצמית, חריגים מיוחדים כמו חריגים לטיפולים מיוחדים שניתנים במסגרת הביטוח או חריג אישי - שהוא תוצאה של מילוי הפרטים האישיים של החולה. 

 

 

 

כיסויים שמתאימים עבור חולי לב

ישנן פוליסות ייחודיות שמעניקות כיסוי עבור חולי לב בביטוחי נסיעות לחו"ל. תקרת הביטוח עולה והכיסויים מערבים כיסויים להתערבות כירורגית בחו"ל, כיסוי מלא עבור הטסה רפואית, החמרה במצב בריאותי, כיסוי לתרופות ספציפיות ועוד - רבים מן הכיסויים ללא דמי השתתפות עצמית.
נגישות